Επικοινωνία

Θεώνη Σταθοπούλου

Επιστημονική Υπεύθυνη

e-mail: theosta@ekke.gr 

 

 

Δρ. Λυδία Αβράμη

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

e-mail: lavrami@ekke.gr