Έρευνα Πεδίου

Το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΕ) και τον ανάδοχο φορέα διεξαγωγής της έρευνας πεδίου (Metron Analysis), υλοποίησε  από τις 19 Μαΐου μέχρι 28 Ιουλίου 2016 δειγματοληπτική εμπειρική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.332 ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας (505 μετανάστες και 827 μη-μετανάστες).

Η πιλοτική έρευνα του ερωτηματολογίου διεξήχθη 22-24  Απριλίου 2016 σε δείγμα 10 μεταναστών και 10 μη-μεταναστών κατοίκων της Αττικής. Την ίδια περίοδο, διεξήχθη γνωστική προμέτρηση του ερωτηματολογίου σε 15 συνεντεύξεις.